Pri majetku a jeho zabezpečení je najdôležitejšie vedieť konať v prípade vzniku neželanej situácie čo najrýchlejšie a vedieť tak obmedziť prípadné škody. Samozrejme je potrebné zamedziť okrem škody na majetku aj prípadným zraneniam na strane zamestnancov.

Jednou z najnebezpečnejších situácii, ktoré môžu nastať je vznik požiaru. Preto je veľmi dôležité byť vhodne na takúto situáciu pripravený. Objekt sa zabezpečuje niekoľkými na seba nadväzujúcimi prvkami ako sú: dymové, tepelné alebo tlačidlové snímače, ktoré reagujú na vznik požiaru a to pomocou akustickej signalizácie. Preto by detektory dymu a hlásiče požiaru mali byť súčasťou každého podnikateľského priestoru. Ústredňa elektronickej požiarnej signalizácie zachytí signál z hlásičov a aktivuje zariadenie, ktoré upozorní na vznikajúci problém. Okrem spomínaných signalizátorov je systém schopný nahlásiť požiar aj prostredníctvom správy.

Správne zvolený požiarny systém podľa vašich potrieb a možností dokáže ochrániť osoby ako aj majetok.

Požiarny rozhlas sa dá v menších budovách inštalovať aj bez potreby elektronického požiarneho systému (EPS).

EZS OravaSK Námestovo

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás, alebo nám len nechajte Vaše číslo a my sa Vám ozveme.

    Easysoftonic